Om Datavejviser

Datavejviser.dk er et katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor. Den drives af Digitaliseringsstyrelsen. Du kan her finde information om både åbne data og data, der har særlige adgangs- og anvendelsesvilkår. Datavejviser indeholder pt. beskrivelser af nogle af de mest anvendte offentlige data. Vi arbejder løbende på at få flere tilgængelige data fra den offentlige sektor beskrevet i kataloget.

Formålet er at gøre adgangen til offentlige data enklere for virksomheder, forskere, myndigheder og civilsamfundet. Datavejviser tilbyder brugeren et pålideligt overblik og guider herefter videre til de platforme, hvorfra selve dataene er tilgængelige. Det kan fx være Danmarks Miljøportal, Statistikbanken eller Datafordeleren.

Kontakt os gerne ved at skrive til kontakt@datavejviser.dk

Datavejviser er finansieret af Den Europæiske Union - NextGenerationEU

EU Logo

Datastandard og tekniske snitflader

Datasætbeskrivelserne på Datavejviser udstilles i den fællesoffentlige standard for beskrivelse af datasæt (DCAT-AP-DK). Læs mere om denne standard her. Denne standard er europæisk interoperabel.

Det bagvedliggende it-system er en tilpasning af open source systemet CKAN, der driftes på Statens IT’s platform GovCloud.

Datasætbeskrivelserne i kataloget er også tilgængelige gennem to tekniske snitflader:

Vilkår for anvendelse af data og datasætbeskrivelser

De datasæt, der linkes til på Datavejviser, har forskellige vilkår for anvendelse. Det er den ansvarlige myndigheds ansvar at definere og beskrive, under hvilke betingelser data må anvendes. Det er Datavejvisers anbefaling, at datasættenes vilkår for anvendelse så vidt muligt beskrives med gængse standardlicenser, særligt Creative Commons.

De beskrivelser af data (dvs. metadata), som Datavejviser udstiller, stilles frit til rådighed for alle anvendere og kan genbruges og videredistribueres under Creative Commons Public Domain licens (CC0: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).

Dataansvar

Datavejviser er et katalog over data, der er tilgængelige hos forskellige offentlige myndigheder. De enkelte myndigheder er dataansvarlige for deres beskrivelser her på siden samt de data, beskrivelserne henviser til. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for de datasæt, som den står som udgiver af. Du kan finde kontaktoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens DPO i nedenstående afsnit ”Sådan behandler vi dine persondata”.

Sådan udstiller du på Datavejviser

Hvis du repræsenterer en myndighed eller et offentligt selskab, som ønsker at gøre opmærksom på tilgængelige, offentlige data ved at udstille dem på Datavejviser, er du meget velkommen til at skrive til os på vores mail (kontakt@datavejviser.dk).

Sådan behandler vi dine persondata

Når du skriver til os

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Datavejviser.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til Datavejviser. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K

CVR-nr.: 34 05 11 78

Telefon: 33 92 52 00

E-mail: digst@digst.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@digst.dk

På telefon: 33 92 52 00

Ved brev: Digitaliseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager Datavejviser har behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

4. Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du har klaget over en behandling af personoplysninger, vil din henvendelse blive sendt til den dataansvarlige, når vi beder om en udtalelse.

Har den dataansvarlige ikke har taget stilling til din henvendelse, kan vi – i stedet for at bede om en udtalelse – vælge at oversende din henvendelse til den dataansvarlige, så denne har mulighed for at tage stilling til din henvendelse, før du vurderer, om vi på ny skal inddrages i sagen.

Det kan også være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

 

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i Digitaliseringsstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Digitaliseringsstyrelsen vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet. Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 

7. Indsamling af statistik på Datavejviser

Når du besøger Datavejviser.dk, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, samt hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at fravælge cookies, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi bruger, ved at klikke på Cookie Information ikonet i nederste venstre hjørne. Her kan du også ændre dit samtykke til, hvilke typer af cookies du accepterer.

Tilgængelighedserklæring

Digitaliseringsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://datavejviser.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”. Læs den fulde tilgængelighedserklæring her: https://www.was.digst.dk/datavejviser-dk