Det Nationale Integrationsbarometer

Det nationale integrationsbarometer synliggør status og udvikling op integrationsområdet. Det består af ni mål for integrationsindsatsen med tilknyttede indikatorer; som viser udviklingen mod målsætningerne både i landet som helhed og i de enkelte kommuner...

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ekstern linkhttps://integrationsbarometer.dk

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

Ikke angivet

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

Ikke angivet

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

Opdateres løbende

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

2012 til i dag

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Type: National myndighed

Ministeriet varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler ministeriet konkrete sager om f.eks. humanitært ophold og indfødsret.

Datasætkontakter

Kontaktpunkt

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skaber Få mere information om egenskaben: Skaber
Skaber

Denne egenskab angiver den aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse.

Ikke angivet