Erhvervsuddannelser: Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte

Elevtal på erhvervsuddannelserne. Se, hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang.

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ekstern linkhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/23.aspx

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

2018-01-01

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

2024-04-15

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

Årligt

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

Ikke angivet

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

 • Uddannelsesstatistik API

  JSON
 • Uddannelsesstatistik API

  XML
 • Uddannelsesstatistik API

  CSV
 • Elevtal

  HTML
 • Tilgang til grundforløbet fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser

  XLSX
 • Antal afbrud fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser

  XLSX
 • Antal afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet

  XLSX
 • Antal fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet

  XLSX
 • Antal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser

  XLSX
 • Tilgang fordelt på uddannelseshierarkiet

  XLSX
 • Tilgang fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser

  XLSX
 • Bestandstal fordelt på erhvervsuddannelserne

  XLSX
 • Samlet bestandstal fordelt på uddannelsesområder

  XLSX
 • Elevernes vej gennem erhvervsuddannelsen

  HTML
 • Overgang efter fuldført eller afbrudt grundforløb

  XLSX

Datatjeneste Få mere information om egenskaben: Datatjeneste
Datatjenester

Denne egenskab angiver information om hvilket websted eller endpoint, der udstiller operationer relateret til opdagelse af, adgang til eller behandlende funktioner på data eller relaterede ressourcer. En datatjeneste kan være bundet til en eller flere specifikke datasæt..

 • Uddannelsesstatistik API

  JSONXMLCSV

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

Styrelsen for IT og Læring
Type: National myndighed

Styrelsen for It og Læring fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet og udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger på ministeriets område.

Datasætkontakter

Kontaktpunkt

Styrelsen for It og Læring

Skaber Få mere information om egenskaben: Skaber
Skaber

Denne egenskab angiver den aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse.

Styrelsen for IT og Læring