Mellemmagternes rolle i sikkerhedspolitikken i Asien og Stillehavsområdet, 2004-2006

Undersøgelsens formål er at styrke vinden om mellemmagternes rolle i sikkerhedpolitikken i Asien og Stillehavområdet

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ekstern linkhttps://dx.doi.org/10.5279/dk-sa-dda-15655

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

Ikke angivet

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

Ikke angivet

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

Aldrig

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

2004-09-28 - 2007-01-26

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

Rigsarkivet
Type: National myndighed

Rigsarkivet er en styrelse under Kulturministeriet og har til formål at indsamle, bevare og stille historiske kilder til rådighed for offentligheden.

Datasætkontakter

Kontaktpunkt

Rigsarkivet

Ophavsmand

Liselotte Odgaard, lektor, PhD. Institut for Statskundskab, Aahus Universitet