Facilitetsdatabasen

Database over landets idrætsfaciliteter og idrætsanlæg, som udgives i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Du kan søge efter facilitetstyper, kommuner/regioner, ejer/driftsformer og årstal, samt hente faciliteternes GIS-lokationer...

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ekstern linkhttps://www.idan.dk/projekter/facilitetsdatabasen/

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

Ikke angivet

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

Ikke angivet

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

Opdateres løbende

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

Fra 2017 til i dag

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

Idrættens Analyseinstitut
Type: National myndighed

Idrættens Analyseinstitut og Lokale og Anlægsfonden samarbejder om facilitetsdatabasen med Idrættens Analyseinstitut som daglig ansvarlig for indsamling af data, drift og vedligeholdelse. Idrættens Analyseinstitut er en selvejende institution under Kulturministeriet. Vores mission er at skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. Vi analyserer konsekvenserne af politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning, og vi initierer offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.

Datasætkontakter

Kontaktpunkt

Idrættens Analyseinstitut

Skaber Få mere information om egenskaben: Skaber
Skaber

Denne egenskab angiver den aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse.

Ikke angivet