GeoDanmark

GeoDanmark indeholder informationer om bygninger, veje, vandløb, søer og skove. Data giver et landsdækkende fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag til brug for sagsbehandling, planlægning, sammenstilling med andre data og visuelle præsentationer af Danmarks geografi. GeoDanmark er rammen for et samarbejde mellem a

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ikke angivet

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

Ikke angivet

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

2020-03-09

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

ikke angivet

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

2016-04-15 / 2017-04-01

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

 • GeoDanmark Vektor WFS

  GML3.2.1
 • GeoDanmark Vektor WMS

  GML3.2.1
 • Destinationsside på geodata-info

  GML3.2.1
 • Destinationsside på Dataforsyningen

  GML3.2.1
 • Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra GeoDanmark Vektor.

  GML3.2.1

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

GeoDanmark
Type: National myndighed

GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og de 98 kommuner om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel. Denne viden indhenter vi ved at fotografere landet fra luften, og ved at kommunale medarbejdere opdaterer vores data, når der sker ændringer i deres kommune.

Datasætkontakter

Kontaktpunkt

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Rettighedsindehaver

GeoDanmark

Datasætansvarlig organisation Få mere information om egenskaben: Datasætansvarlig organisation
Datasætansvarlig organisation

Denne egenskab angiver den organisation der har det juridiske ansvar for det samlede datasæt. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig. (dansk tilføjelse).

 • Ikke angivet

Skaber Få mere information om egenskaben: Skaber
Skaber

Denne egenskab angiver den aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse.

Ikke angivet