Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase

Afgørelsesdatabasen er stedet, hvor Forsyningstilsynet fra 1. april 2022 offentliggør sine afgørelser og tilkendegivelser. I afgørelsesdatabasen finder du ligeledes Forsyningstilsynets tidligere offentliggjorte afgørelser dateret tilbage til tilsynets oprettelse 1. juli 2018...

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ekstern linkhttps://afg.forsyningstilsynet.dk/

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

Ikke angivet

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

Ikke angivet

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

Opdateres løbende

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

Fra 1991 og frem

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

Forsyningstilsynet
Type: National myndighed

Forsyningstilsynet er regulator på el-, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet. Vores grundlæggende opgave er at sikre, at forsyningssektoren udviser høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser samt omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling til gavn for forbrugerne.

Datasætkontakter

Kontaktpunkt

Forsyningstilsynet

Datasætansvarlig organisation Få mere information om egenskaben: Datasætansvarlig organisation
Datasætansvarlig organisation

Denne egenskab angiver den organisation der har det juridiske ansvar for det samlede datasæt. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig. (dansk tilføjelse).

  • Forsyningstilsynet

Skaber Få mere information om egenskaben: Skaber
Skaber

Denne egenskab angiver den aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse.

Forsyningstilsynet