DK INSPIRE CHR

Geodata på steder (ejendomme mv.), der i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) er registreret med besætninger med kvæg, svin, får, geder og akvakulturbrug. Koordinaterne for stederne er placeret i den bygning/anlæg, hvor dyrene forventes at opholde sig. Hvert sted har en unik kode (CHR-nummer) i CHR. En besætning med kvæg, sv

Destinationsside Få mere information om egenskaben: Destinationsside
Destinationsside

Denne egenskab angiver en webside som giver adgang til datasættet, dets distributioner og/eller yderligere information. Egenskaben bør pege på en webside hos den oprindelige dataudstiller - ikke en side eller et websted hos tredjepart, såsom en aggregator.

Ikke angivet

Udgivelsesdato Få mere information om egenskaben: Udgivelsesdato
Udgivelsesdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet først blev formelt udgivet.

2020-02-03

Ændringsdato Få mere information om egenskaben: Ændringsdato
Ændringsdato

Denne egenskab angiver den dato hvor datasættet senest er blevet ændret.

Ikke angivet

Opdateringsfrekvens Få mere information om egenskaben: Opdateringsfrekvens
Opdateringsfrekvens

Denne egenskab angiver med hvilken frekvens datasættet opdateres. Til angivelse af frekvens skal følgende klassifikation anvendes: EU Authority Table Frequencym her

notplanned

Dækningsperiode Få mere information om egenskaben: Dækningsperiode
Dækningsperiode

Denne egenskab angiver den periode datasættet dækker.

Ikke angivet

Distribution Få mere information om egenskaben: Distribution
Distribution

En specifik repræsentation af datasættet. Et datasæt kan være tilgængelig i mange serialiseringer der kan variere på forskellige vis. Alle distributioner af et givet datasæt indeholder de samme data. Forskelle mellem distributioner skal alene være betinget i distributionens anvendelse af sprog, medietype eller format, systemorganisering, tidslig- og geografisk opløsning, detaljeringsniveau eller profiler.

  • https://api.dataforsyningen.dk/af_inspire?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

    GML
  • https://api.dataforsyningen.dk/af_inspire?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

    GML

Udgiver Få mere information om egenskaben: Udgiver
Udgiver

Denne egenskab angiver den aktør (organisation) som primært er ansvarlig for at gøre datasættet tilgængelig. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig.

Fødevarestyrelsen
Type: National myndighed

​Fødevarestyrelsen spiller en central rolle i at fastholde og udbygge fødevareproduktionen i Danmark, der er blandt verdens bedste, når det kommer til sundhed, sikkerhed og bæredygtighed. Hver gang vi spiser, påvirker vi nemlig miljøet og klimaet. Vi vil derfor arbejde aktivt for at fremme en bæredygtig dansk fødevareproduktion samtidig med, at vi fastholder Danmarks position som foregangsland på fødevare- og veterinærområdet.

Datasætkontakter

Datasætansvarlig organisation Få mere information om egenskaben: Datasætansvarlig organisation
Datasætansvarlig organisation

Denne egenskab angiver den organisation der har det juridiske ansvar for det samlede datasæt. Ethvert datasæt i et givet katalog skal være tilknyttet mindst én aktør, enten en udgiver eller en datasætanvarlig. (dansk tilføjelse).

  • Ikke angivet

Skaber Få mere information om egenskaben: Skaber
Skaber

Denne egenskab angiver den aktør der er primært ansvarlig for datasættets skabelse.

Ikke angivet